תגיש לי Secrets

Many thanks for uploading Graphic:Weizman_KD.JPG. I detect the picture page at the moment would not specify who designed the content, Hence the copyright status is unclear. Should you have not produced this media on your own then you should argue that Now we have the right to make use of the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging under).

read more

The Ultimate Guide To תגיש לי

Thanks for uploading Graphic:Weizman_KD.JPG. I detect the impression webpage at the moment does not specify who designed the content, Therefore the copyright position is unclear. If you have not created this media yourself then you must argue that Now we have the right to use the media on Wikimedia Commons (see copyright tagging below).שפגשתי

read more

Top Guidelines Of תגיש לי

חשבתי כשכתבת את הכותרת זה שאתה מדבר על מחיר הויזות או המחיר של המרחק מהמשפחה - זה  המחיר היחיד לדעתי.Remember to keep in mind to reply to and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which center on the nominator is not going to affect

read more

About תגיש לי

When you developed this file, make sure you note that The point that it's been proposed for deletion won't automatically suggest that we do not value your type contribution. It simply means that 1 particular person believes that there is some particular problem with it, such as a copyright issue.טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל

read more

Details, Fiction and תגיש לי

כלומר רוב. אם אתה אומר לי ש"בצורך הזה של הישראלים" אתה מתכוון ל"יש ישראלי כזה" אז אתה כבר מעוות את משמעות השפה והפכת כל הדיון לחסר משמעותאמנם אני גר פה באוסטרליה, אבל אין ספק שאם הייתי עובר כמה שני

read more